Automated Valuation Model

Modelwaardering

AVM van Propertyinfo

Het Automated Valuation Model van Propertyinfo (AVM) is ontworpen om de waarde van elke woning in Nederland snel en nauwkeurig te bepalen. Het gebruikt geavanceerde algoritmen en machine learning technieken om vastgoeddata te analyseren en een waardebepaling te produceren.

Met onze AVM’s kun je snel en efficiënt waardevolle inzichten verkrijgen in de huizenmarkt en de waardeveranderingen van individuele woningen. Dit is vooral nuttig voor professionals in de vastgoedbranche, zoals makelaars, beleggers en banken, die beslissingen moeten nemen op basis van waardebepalingen. Maar ook voor marketing doeleinden.

Propertyinfo heeft twee modellen ontwikkeld voor het bepalen van de woningwaarde: het Propertyinfo AVM en het Propertyinfo Referentiemodel. Beide modellen gebruiken geavanceerde algoritmen en data-analyse om de waarde van een woning nauwkeurig en efficiënt te bepalen.

Het AVM-model bepaalt de waarde van een woning door gebruik te maken van big data en kunstmatige intelligentie om factoren zoals locatie, grootte en verkoophistorie in overweging te nemen. Het referentiemodel bepaalt de waarde door te vergelijken met vergelijkbare woningen in de buurt, die recent zijn verkocht of nog te koop staan.

Met beide modellen kunnen we snel en nauwkeurig de waarde van een woning bepalen, zonder dat er een fysieke taxatie heeft plaatsgevonden. Dit maakt ze nuttig en betaalbaar voor zowel consumenten als professionals.

Het Propertyinfo AVM

Voor het bepalen van de woningwaarde gebruikt Propertyinfo statistische leertechnieken, ofwel machine learning. Machine learning is bijzonder effectief in het bepalen van complexe relaties tussen kenmerken van een woning in relatie tot de omgevingskenmerken

Een combinatie van grote hoeveelheden data, het gebruik van modellen en feedback loops vanuit klanten zorgen ervoor dat Propertyinfo het meest accurate woningwaarderingsmodel heeft ontwikkeld voor het waarderen van elke woning in Nederland.

Propertyinfo raadpleegt diverse publieke databases zoals Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en meerdere Kadaster registers. Hierbij worden voornamelijk individuele pandkenmerken verzameld zoals bouwjaar, energielabel, gebruiksoppervlakte, perceeloppervlakte en woningtype. Daarnaast worden er demografische gegevens van een buurt verzameld en een analyse gemaakt van de macro-economische ontwikkelingen binnen een buurt, wijk of gemeente.

Er worden ook meer complexe geografische informatie systemen (GIS) ingezet voor het verzamelen van datapunten om deze om te zetten in relevante informatie voor het bepalen van de woningwaarde. Een voorbeeld hiervan is dat de inhoud wordt bepaald vanuit altimetrie (hoogtemetingen).  Diverse kaartlagen worden over elkaar heen gelegd zodat er een match gemaakt kan worden tussen een footprint en de gemiddelde waargenomen hoogte van een pand.

Propertyinfo Referentiemodel

Een referentiemodel is een type Automated Valuation Model waarbij de waarde van een woning wordt bepaald door het vergelijken met vergelijkbare woningen in de buurt. Het model werkt door gegevens te verzamelen over vergelijkbare woningen, zoals hun locatie, woningoppervlakte, inhoud, bouwjaar en verkoophistorie, en deze gegevens te analyseren om de waarde van de te bepalen woning te bepalen.